Tormay Cécile-ről ma

Alexa Károly: Bujdosó magyarok, bujdosó mondatok.

Hitel, 2015. 6. 3-24.

hitelfolyoirat.hu/sites/default/files/pdf/01-alexa.pdf
mr

Horváth Zsuzsanna: Dzsentri – Női identitás – Patrícius: emlékezés és emlékeztetés a Színek és években és A régi házban

(„Nem csak a magam terhét hordom” Tormay Cécile és a Napkelet. Szerk.: Erős Kinga - Kollarits Krisztina, Orpheus Kiadó, Bp. 2013, 41-74.)

Horváth Zsuzsanna: Dzsentri – Női identitás – Patrícius: emlékezés és emlékeztetés a
Színek és években és A régi házban

Csekő Ernő: Befogadás és kitagadás.

Adalékok a német-magyar asszimilációhoz: Tormay Cécile és Dienes Valéria családi hátteréről
(A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXXIV., Szerk.: Gaál Zsuzsanna-Ódor János Gábor, Szekszárd 2012. 431-469. old.)

Csekő Krenmüller.pdf
mr

Szegedy-Maszák Mihály: A regényíró Tormay Cécile

Tormay Cécile-emlékkonferencia. A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 4.
Szerk.: Kollarits Krisztina. MMA, Bp. 2013. 15-40.

www.mma.hu/kiadvanyok/-/content/10180/1/tormay-cecile-emlekkonferenc-2

„Nem egy hagyományunk van; eltérő, sőt egymást cáfoló irányok és szemléletek sokaságával kell számolni.” A Tormay Cécile műveinek értelmezését nehezítő terhekről és regényei világirodalmi vonatkozásairól.

mr

Cs. Nagy Ibolya: Közelítések Tormay Cécile A régi ház című regényéhez

Tormay Cécile-emlékkonferencia. A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 4.
Szerk.: Kollarits Krisztina. MMA, Bp. 2013. 41-60.

www.mma.hu/kiadvanyok/-/content/10180/1/tormay-cecile-emlekkonferenc-2

Asszimilációs regény, lélektani regény, családregény, leányregény, helytörténeti regény vagy trauma-regény?

mr

Bánki Éva: Hagyomány és újítás Tormay Cécile prózájában

Tormay Cécile-emlékkonferencia. A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 4.
Szerk.: Kollarits Krisztina. MMA, Bp. 2013. 61-68.

www.mma.hu/kiadvanyok/-/content/10180/1/tormay-cecile-emlekkonferenc-2

A Bujdosó könyv „magával rántotta” az egész életművet. A könyv értelmezésének hátterében az „emlékezet háborúja” zajlik.

mr

Csunderlik Péter: Ördögök. Károlyi Mihály és a galileisták képe a Bujdosó könyvben

Tormay Cécile-emlékkonferencia. A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 4.
Szerk.: Kollarits Krisztina. MMA, Bp. 2013. 119-146.

www.mma.hu/kiadvanyok/-/content/10180/1/tormay-cecile-emlekkonferenc-2

„A galileisták kiszabadítása, a politikai foglyoknak adott amnesztia és Tisza meggyilkolása együtt a Károlyi-kormány erkölcsi aljasságát és a bűn elszabadulását jelentette Tormay olvasatában.”

Konzervatív írók, akik valójában avantgárdok.

(Előadások Tormay Cécile-ről, Szabó Dezsőről, Wass Albertről, Mécs Lászlóról...)
Kassai Zsigmond beszámolója az MTA Irodalomtudományi Intézetnek konferenciájáról

http://www.litera.hu/hirek/konzervativ-irok-akik-valojaban-avantgardok
ujnautilus

György Imre:

György Imre: nacionalizmus az avantgárd nyelvén (Tormay Cécile és Kassák Lajos)
Újnautilus, 2012. 10. 31.

http://ujnautilus.info/nacionalizmus-az-avantgard-nyelven-gyorgy-imre/ »
nava

Vasárnapi újság

Beszélgetés Kollarits Krisztinával az MMA Tormay Cécile-konferenciájáról

Vasárnapi Újság 2012. 10. 14., 31:37-től 40:55-ig:

http://nava.hu/id/1507870/ »

Civil Rádió Mindent a nőkről 36. rész: Tormay Cécile

Elekes Irén beszélget Kollarits Krisztinával

mindent a nokrol_36.mp3
ujnautilus

György Imre:

Tormay Cécile Bujdosó könyve az Arany János-i nagyepika és balladaköltészet tükrében.
Újnautilus 2012. ápr. 28.

“A Bujdosó könyv megalkotásához, szerzői intenciójához közelíthetünk úgy is [...], mint a XIX. századi nemzeti mítoszok felelevenítésére tett kísérlethez, melyben Tormay a XX. századi közösségi tragédiát akarta félig-meddig tudatosan „ráírni”, egy klasszikus magyar elbeszélés formájára. "

http://ujnautilus.info/tormay-cecile-bujdoso-konyve-az-arany-janos-i-nagyepika-es-balladakolteszet-tukreben/

Benkő Krisztián:

Propaganda, dokumentarizmus, esztétikum
Tormay Cécile: Bujdosó könyv

"Előföltevésemnek megfelelően Tormay Könyvének legnagyobb érdeme, hogy a politikai meggyőzés (propaganda) művészetét, a politika (át)esztétizálását emeli magas színvonalra."

Teljes cikk pdf-ben»
http://eletunkfolyoirat.hu/site/archivum.html
Forrás

Fazekas Sándor

Tormay Cécile ismeretlen arcai.
Forrás 2011.3.71-82.

"Tormay munkásságának van egy másik, elfeledett rétege"

Teljes cikk pdf-ben»
Forrás

Szigeti Csaba

Tormay Cécile Bujdosó könyvének műfaja
Forrás, 2011.5.45-61.

"A Bujdosó könyv irodalmi naplónak álcázott politikai pamflet."

Teljes cikk pdf-ben»
Grendel Lajos

Grendel Lajos

„Volt egy fölfedezésem is, Tormay Cécile-nek az Emberek a kövek között című kisregénye, amelyet a modern magyar irodalom egyik legszebb, legjobb könyvének tartok[...] az irodalmi modernizmus nem feltétlenül és nem minden esetben járt együtt baloldali vagy liberális világnézettel”

Grendel LajosTeljes cikk pdf-ben»
Kollarits Krisztina

Kollarits Krisztina

Egy család legendája: A régi ház

Kollarits Krisztina: Tormay Cécile elfeledett regénye: A régi ház.
Új Forrás 2007.7. (Kötetben: Nő, tükör, írás. Szerk.: Zsávolya Zoltán-Varga Virág, Ráció Kiadó, Bp. 2009. 232-247.)

Kollarits KrisztinaTeljes cikk pdf-ben »

Pirrint Andrea

Pedig Pest egykor német város volt – A régi ház mint a biedermeier kor történeti dokumentuma

Pirrint Andrea: A régi ház mint kortörténeti dokumentum. Új Forrás, 2007.7.

Pirrint Andreahttp://www.jamk.hu/ujforras/0709_12htm
Bánki Éva

Bánki Éva

„létezhet-e a regényirodalomban vagy akár a történelmi beszámolókban „elfogulatlan” tekintet?” És az irodalomtörténetben?

Bánki Éva: Lobogó sötétség. Tormay Cécile Bujdosó könyv.
Múltunk, 2008. 2. 91-104.

Bánki ÉvaTeljes cikk pdf-ben »
Magyar Napló

Magyar Napló 2010 március

KOLLARITS KRISZTINA
„Szereplője lettem a halálos, komor tragédiának”

Tormay Cécile Bujdosó könyve. Magyar Napló, 2010. 3. sz. 21-29.

Mind a Horthy-korszak egészére, mind annak egyes jelenségeire és szereplőire is igaz, hogy „szabad prédája […] az egymást kizáró, végletes értékítéleteknek.” Jól megfigyelhető ez a jelenség a korszak jelentős írónőjének, Tormay Cécile-nek (1876–1937) az „újra felfedezése” kapcsán is, különösen 1918–19 eseményeit feldolgozó Bujdosó könyve osztja meg olvasóit.

Magyar NaplóTeljes cikk pdf-ben »
Magyar Napló

Magyar Napló 2011 december

„A legközelebb az irodalmi Nobel-díjhoz kétségkívül Tormay Cécile jutott 1936-ban.”

Kollarits Krisztina: A Nobel-díj árnyékában. Herczeg Ferenc, Szabó Dezső, Tormay Cécile. Magyar Napló, 2011. 12. sz. 35 42.

Magyar NaplóTeljes cikk pdf-ben»
Kollarits Krisztina

Az ősi küldött

„Az Ősi küldöttet, a tatárjárás idején játszódó történelmi regénytrilógiáját élete fő művének szánta.”

Kollarits Krisztina: Tormay Cécile történelmi regénye, Az ősi küldött- egy életmű lezárul
Polisz, 2011. 137.sz. (szept.), 18-22. és Polisz 2011. 138. sz.(okt.), 47-54.

Az ősi küldöttTeljes cikk pdf-ben »
Zsadányi Edit

Zsadányi Edit: Írónők a századfordulón

„Tudom, hogy egypárszor nagyot lendíthettem volna a sorsomon, egészem másfelé... De most már úgyis mindegy volna! Azért így is sok és sokféle jutott ki nekem jóból-rosszból, van min eltöprengeni holtig. Mint valami idegen, tarka képeskönyvet, úgy forgatom, lapozgatom néha a múltamat; s csak egyszer-egyszer jut eszembe: hiszen én voltam ez.” (Kaffka 1973, 8.)

Zsadányi EditTeljes cikk pdf-ben